All about your flow

Zpravodaj Tapflo Listopad 2017

Tapflo Group news and announcements.

Zpravodaj Tapflo Listopad 2017

 Facebook
 YouTube
 Our website
 LinkedIn
 Email
 
 

Setkání managementu Skupiny Tapflo 2017

21.-24. listopadu


Dne 21. listopadu se opět sejdou manažeři Skupiny Tapflo z mnoha zemí, aby shrnuli progres naší skupiny v roce 2017 a probrali strategie a cíle pro rok 2018.

 
Nová řada inteligentních membránových čerpadel

značky Tapflo


Společnost Tapflo s pýchou oznamuje, že do portfolia čerpadel společnosti byla zavedena řada inteligentních membránových čerpadel.

     TC inteligentní čerpadla jsou vybavena důmyslnou
     technologií LEAP® vyvinutou společností Tapflo.
     LEAP® neboli „nízko-energetické vzduchové čerpadlo“
     je patentovanou technologií používanou v pneumatických 
     dvoumembránových čerpadlech ke snížení minimálního
                                     provozního tlaku vzduchu snížením interních ztrát a tření nacházejících se v běžných pneumatických dvoumembránových čerpadlech.


- LEAP technologie využívá unikátního nepřímého systému ke stanovení polohy hřídele membrány automaticky ovládající pohyb membrány – vysvětluje Colin Wreyford, technický ředitel společnosti Tapflo.

Klíčové přínosy TC inteligentních čerpadel

 • Provoz za mimořádně nízkého tlaku – snížení spotřeby energie.
 • Nemožnost zastavení – revoluční technologie ovládání zcela zabraňuje zastavení provozu.
 • V nabídce jako PE & PTFE, kovová a sanitární dvoumembránová čerpadla – TC50 – TC425 (T50 – T425 ekvivalent).
 • Dovybavení – Leap může být použit u jakéhokoli stávajícího pneumatického dvoumembránového čerpadla značky Tapflo.
 • Zvýšená životnost – LEAP™ využívá technologii bezucpávkových ventilů s podstatně delší životností než u běžných utěsněných ventilů.
 • Snížení hluku – nižší tlak vzduchu = nižší hlučnost čerpadla.
 • Zjednodušená údržba – hlavní vzduchový ventil může být vyměněn za dobu kratší dvou minut, a to bez odpojení čerpadla.
 • Zjednodušené ovládání – integrovaný ovládací elektromagnetický ventil vylučuje potřebu externího pneumatického elektromagnetického ventilu, snižuje náklady a zjednodušuje ovládání.
 • Elektrická zpětná vazba – integrovaný výstupní signál VFC umožňuje externí sledování zdvihů čerpadla.
 • Dávkování – za použití integrovaného výstupu VFC a externího předem stanoveného počítadla může být čerpadlo automaticky zastaveno poté, co je vydán požadovaný objem.
 • Chod na sucho – sledování četnosti výstupních pulzů z čerpadla může určit, zda čerpadlo běží na sucho z důvodu zvýšeného tempa zdvihů.
 • Nevytížení – stejně jako u běhu na sucho může být sledována četnost pulzů s upozorněním, když dojde k blokádě čerpadla.

Úspory energie
Rozsáhlý proces testování ukázal, že největší část energie vyžadované čerpadlem je použita k překonání odporu vytvořeného samotným čerpadlem. – říká Colin 
Další důležitý problém se nachází u středních průchodů, kde pokusy ušetřit energii snížením tlaku vzduchu na mnohem nižší úroveň způsobuje zastavení čerpadla.
TC inteligentní čerpadlo je schopné pumpovat při tlaku 0,1 bar bez zastavení. V testu TC čerpadlo dosahovalo 70% průtoku s maximálně otevřeným koncem dříve, než ostatní čerpadla vůbec spustila. Při tlaku 0,3 bar (4,5 psi) běžné čerpadlo Tapflo T50 vybavené technologií LEAP® již pumpovalo více jak 25 l/min, zatímco ostatní čerpadla v testu ani nespustila. K dosažení stejných průtoků a ovládání vyžadují ostatní čerpadla tlak 1,2 bar.
Provedené testy srovnávající výkon běžného čerpadla a nového TC čerpadla prokázaly úsporu energie ve výši až 70 %.
                                    
Případová studie

Aplikace zákazníků společnosti Tapflo vyžadují čerpadlo, které poběží celý pracovní týden v délce 5 dní, pokud uvážíme 48 týdnů v roce, jedná se o významnou úsporu energie:
Odhadované náklady pro zákazníka požadujícího 2“ čerpadlo a průtok kapaliny 150 l/min při tlaku 1 bar a provozu 5 dní týdně:
- běžné čerpadlo – průměrně € 2.133,- každý rok
- TC inteligentní čerpadlo Tapflo - průměrně € 1.378,- každý rok

Úspory € 755 každý rok.
 

Nabízená řada čerpadel
Technologie LEAP® je nabízena pro níže uvedená provedení a velikosti čerpadel společnosti Tapflo:


                                                                                                                             Více informací: www.tapflo.com

 
Mobilní řešení Tapflo v posledním vydání

Industrial Process Review


Pro zobrazení úplné verze materiálu použijte prosím tento odkaz: 

Industrial Process Review. (Září-Říjen 2017)


Pokud byste potřebovali podobné řešení nebo řešení ušité vám na míru, kontaktujte nás prosím na  tapflo@tapflo.cz nebo kontaktujte regionálního zástupce společnosti Tapflo: http://tapflo.com/en/contact

 
PŘEDSTAVOVANÉ VÝSTAVY
 
Tapflo Rusko na InterFood Siberia 2017
 

Společnost Tapflo Rusko se zúčastní jedné z největších výstav v oblasti potravinářství
na Sibiři - InterFood Siberia 2017, Novosibirsk, Rusko – 08.-10. listopadu 2017 

   
 

Na výstavě představíme vzorky našich zařízení pro potravinářský průmysl a rádi zodpovíme všechny dotazy.
 
Přijďte nás navštívit: B312!
 
Potravinářská výstava InterFood Siberia je jednou z největších výstav v oblasti potravinářského průmyslu na Sibiři.
 
Návštěva výstavy je příležitostí k výběru jídel a nápojů ze širokého sortimentu reprezentovaného velkým počtem výrobních společností a dodavatelů z Ruska a zahraničí.
 
Během výstavy budou probíhat diskuse u kulatých stolů, semináře, prezentace a mistrovské hodiny za účasti expertů z průmyslu.
 
Vystavovatelé a návštěvníci budou mít také příležitost zvýšit objem prodejů a rozšířit oblast prodeje svých nápojů a potravin na sibiřský trh díky přímému kontaktu s manažery celé řady velko- i maloobchodních společností a cateringových společností hledajících různá řešení pro své podnikání.


                                                                                  Více informací: http://www.interfood-siberia.ru/ru-RU/

 
Tapflo Bulharsko na World of Milk 2017
 

Společnost Tapflo Bulharsko vystavuje na profesionální výstavě pro mléčné produkty – World of Milk 2017, Sofie, Bulharsko– 08.-11. listopadu 2017 

Přijďte nás navštívit: Stánek C1 | Hala 2!

Výstava je profesionální platformou s možností účasti na široké škále vedlejších programů, výměně znalostí s bulharskými a zahraničními kolegy a přímým kontaktem s novými partnery a koncovými zákazníky. Výstava je upřednostňovaným místem pro přímá setkání s potenciálními partnery a ročně se zde pod jednou střechou sejdou výrobci, obchodníci a dovozci mléčných produktů, speciálních zařízení a přístrojů.


                                                                                 Více informací: http://food-exhibitions.bg/index.php/en/mliako

 
Tapflo Irsko na Future in Food 2017
 

Společnost Tapflo Irsko se zúčastní konference Future in Food Ireland 2017, Dublin, Irsko – 23. listopadu 2017 

   
Přijďte nás navštívit, získejte nejlepší řešení pro zpracování a výrobu nápojů a potravin.

Future in Food Ireland přitahuje vedoucí a výkonné pracovníky z oblasti potravinářského zpracovatelského průmyslu v Irsku a vytváří prostředí, kde vznikají nová partnerství, uzavírají se obchody a získávají znalosti o nejnovějším vývoji, trendech, strategiích a politice týkajících se jednoho z nejdůležitějších irských výrobních sektorů.

Future in Food Ireland přivede dohromady delegáty z irského potravinářského sektoru, kteří zodpovídají za energetickou účinnost, environmentální politiku a finanční výkon svých provozů v Irsku.


                                                                                                        Více informací: http://futureinfood.ie/

 
PAST VÝSTAVY
 
Tapflo UK na PPMA Show 2017


Společnost Tapflo UK se účastnila třetího ročníku PPMA Show 2017 v prostorách NEC v Birminghamu(Spojené království),ve dnech 26.-28. září 2017

Výstava PPMA Show zaměřující se na zpracovatelské a balicí strojní zařízení a nabízí výrobcům přehled nejmodernějších strojních produktů, technologií a materiálů.

PPMA Show slouží výrobcům z oblastí průmyslu potravinářského, farmaceutického, osobní péče a rychloobrátkového zboží k uzavření smluv na balicí zařízení, a ještě mnohem více - výstava nabídla návštěvníkům šanci vidět nové stroje v provozu, najít inspiraci, nové nápady a řešení, získat přístup k potenciálním novým dodavatelům a vyhodnotit a zakoupit nejmodernější technologii a rovněž si                                                                                                             osobně pohovořit s předními technickými experty                                                                                                           v oboru.

 
Nové inteligentní TC čerpadlo Tapflo oceněno na

PPMA Show 2017


Společnost Tapflo je hrdá, že byla oceněna jako jedna z nejinovativnějších společností vystavujících na PPMA Show 2017 v Birminghamu nezávislou skupinou 10 uznávaných expertů v průmyslu.

Společnost Tapflo se se svým inteligentním TC čerpadlem (vybaveným technologií LEAP) stala finalistou PPMA Group Industry Awards 2017 v kategorii Inovativní systém zpracování.

Toto ocenění je pro společnost Tapflo dvojnásob důležité, protože inteligentní TC čerpadla jsou nejnovějším výrobkem v jejím portfoliu.

Čerpadla řady TC společnosti Tapflo jsou založena na běžných pneumatických membránových čerpadlech Tapflo, ale jsou vybavena síťovým adaptérem označovaným jako LEAP® technologie.
LEAP® technologie byla vyvinuta pro aplikace s mimořádně nízkým vysokým tlakem.

LEAP® neboli „nízko-energetické vzduchové čerpadlo“ je patentovanou technologií používanou v pneumatických dvoumembránových čerpadlech ke snížení minimálního provozního tlaku vzduchu snížením interních ztrát a tření nacházejících se v běžných pneumatických dvoumembránových čerpadlech.
LEAP technologie využívá unikátního nepřímého systému ke stanovení polohy hřídele membrány automaticky ovládající pohyb membrány.

Rozsáhlé testování ukázalo, že značná část energie je v čerpadle spotřebována na překonání odporu v čerpadle. Další důležitý problém byl u středních průchodů, kdy tlak vzduchových čerpadel byl snížen na mnohem nižší úroveň ve snaze ušetřit energii a docházelo tak k zastavení čerpadla.

Inteligentní TC čerpadlo je schopno nastartovat při tlaku 0,3 bar bez zastavení, v testu čerpadlo dosahovalo 70% průtoku s maximálně otevřeným koncem dříve, než ostatní čerpadla vůbec spustila.

 
Tapflo Japonsko na INTERPHEX 2017
 

Společnost Tapflo K.K. (Japonsko) se zúčastnila výstavy INTERPHEX 2017 v Tokiu, Japonsku ve dnech 28.-30. června 2017

S více než 1 000 vystavovateli je INTERPHEX JAPAN předním a etablovaným B2B veletrhem specializujícím se na vývoj, výzkum a výrobu ve farmaceutickém průmyslu.

Veletrh pokrývá celý proces farmaceutické výroby a slouží jako NEJLEPŠÍ obchodní platforma k proniknutí na japonský trh. Můžete se zde setkat s osobami s rozhodovacími pravomocemi a předvést na místě své produkty/služby.
 
                  Některé fotografie jsou uvedeny níže.

 
Tapflo na Asia Pacific Coatings Show 2017

Společnost Tapflo spolu s naším partnerem společností Repassa ze Singapuru, Malajsie a Indonésie, představila produkty na výstavě Asia Pacific Coatings Show 2017, která se konala ve dnech 13.-15. září 2017.Asia Pacific Coatings Show 2017 je přední událostí v Jihovýchodní Asii a Tichomoří v oblasti potahování pro dodavatele surovin a výrobce zařízení pro průmysl nátěrových hmot.

Výstava Asia Pacific Coatings Show 2017 propaguje nejmodernější technologie v oblasti barev a nátěrů pro environmentální, výrobní a průmyslové potřeby regionu a nabízí skvělou příležitost propojení jak s místními, tak mezinárodními vystavovateli.

   

                                      Některé fotografie jsou uvedeny níže.

 
Tapflo na Drinktec 2017 

Společnost Tapflo spolu se společností Steinle Industriepumpen Gmbh, naším partnerem z Německa, prezentovala své výrobky na veletrhu DrinkTec 2017 v německém Mnichově ve dnech 11.-15. září 2017.

Počet vystavovatelů: 1 749 (z nichž 1 243 bylo zahraničních)
Počet vystavovatelských zemí: 80
Výstavní prostory: 150 000 m(15 hal)

Veletrh Drinktec se v Mnichově koná již od roku 1951 a od roku 1985 pak každé čtyři roky. Jedná se o nejdůležitější událost v průmyslu. Výrobci a dodavatelé z celého světa včetně nadnárodních koncernů a středních podniků se zde setkávají s výrobci a maloobchodníky všech velikosti z oblasti potravinářského průmyslu.

Na Drinktec získává budoucnost svoji podobu. Veletrh je považován za jedničku s ohledem na světové premiéry. Výrobci předvádí své nejmodernější technologie na výrobu, plnění a balení všech druhů nápojů a tekutých potravin – včetně surovin a logistických řešení.

 
Tapflo Academy

05.-07. září | Tczew | Poland

Ve dnech 5.-7. září jsme měli tu čest přivítat naše přátele z Tapflo Česká republika.

Účastnili se programu Tapflo Academy v polském Tczew, aby prohloubili své znalosti technologie čerpadel Tapflo a také globálních cílů a plánů pro budoucí rozvoj společnosti Tapflo. Jako během každé akademie Tapflo se účastníci podělili o své zkušenosti, kterých si vždy vážíme.

Je obtížné uvést všechna témata a záležitosti probírané během školení. Mezi nejdůležitější patří působivý růst skupiny Tapflo, novinky v nabízených produktech a spektrum možností zákaznických řešení. Naši kolegové se také účastnili praktického školení a prohlídky závodu.


Všichni účastníci Tapflo Academy obdrželi diplomy o absolvování školení, jak vidíte na následujících snímcích. Je také potřeba uvést, že po školení byl také čas na neformální setkání a zábavu.

                                                                                                            Některé fotografie jsou uvedeny níže.

 

Tapflo Oficiální Linkedin profil - Sledujte

LinkedIn
LinkedIn
 

Tapflo Oficiální Facebook profil - Like and Follow

Facebook
Facebook
 

Tapflo Oficiální Youtube kanál - PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE!

YouTube
YouTube
 
 

 

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 28 countries and by independent distributors in more than 30 countries.

formularz-kontaktowy