Tapflo - Princip fungování

JAK FUNGUJÍ MEMBRÁNOVÁ ČERPADLA TAPFLO

Membránová čerpadla Tapflo jsou poháněna stlačeným vzduchem. Dvě membrány propojené táhlem se střídavě pohybují tam a zpět. Jsou poháněny střídavým natlakováváním komor za membránami pomocí automatického vzduchového ventilu.

  • Cyklus sání

  • Sání (1)
    Jedna z membrán je tažena od stěny čerpadla a vytváří podtlak.
  • Výtlak (2)
    Druhá membrána zároveň přenáší tlak na kapalinu v těle čerpadla a tlačí ji směrem k výtlačnému otvoru. V rámci každého z cyklů je tlak vzduchu na zadní straně vytlačující membrány rovný výtlačnému tlaku na straně zaplněné kapalinou. Membránová čerpadla Tapflo mohou tudíž pracovat i proti uzavřenému ventilu na výtlačné straně, aniž by to mělo nepříznivý dopad na životnost membrán.
working principle.en
 

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 28 countries and by independent distributors in more than 30 countries.

formularz-kontaktowy