All about your flowTM

Zpravodaj Tapflo Listopad 2017

Tapflo Group news and announcements.

Zpravodaj Tapflo Listopad 2017

 Facebook
 YouTube
 Our website
 LinkedIn
 Email
 
 

Setkání managementu Skupiny Tapflo 2017

21.-24. listopadu


Dne 21. listopadu se opět sejdou manažeři Skupiny Tapflo z mnoha zemí, aby shrnuli progres naší skupiny v roce 2017 a probrali strategie a cíle pro rok 2018.

 
Nová řada inteligentních membránových čerpadel

značky Tapflo


Společnost Tapflo s pýchou oznamuje, že do portfolia čerpadel společnosti byla zavedena řada inteligentních membránových čerpadel.

     TC inteligentní čerpadla jsou vybavena důmyslnou
     technologií LEAP® vyvinutou společností Tapflo.
     LEAP® neboli „nízko-energetické vzduchové čerpadlo“
     je patentovanou technologií používanou v pneumatických 
     dvoumembránových čerpadlech ke snížení minimálního
                                     provozního tlaku vzduchu snížením interních ztrát a tření nacházejících se v běžných pneumatických dvoumembránových čerpadlech.


- LEAP technologie využívá unikátního nepřímého systému ke stanovení polohy hřídele membrány automaticky ovládající pohyb membrány – vysvětluje Colin Wreyford, technický ředitel společnosti Tapflo.

Klíčové přínosy TC inteligentních čerpadel

 • Provoz za mimořádně nízkého tlaku – snížení spotřeby energie.
 • Nemožnost zastavení – revoluční technologie ovládání zcela zabraňuje zastavení provozu.
 • V nabídce jako PE & PTFE, kovová a sanitární dvoumembránová čerpadla – TC50 – TC425 (T50 – T425 ekvivalent).
 • Dovybavení – Leap může být použit u jakéhokoli stávajícího pneumatického dvoumembránového čerpadla značky Tapflo.
 • Zvýšená životnost – LEAP™ využívá technologii bezucpávkových ventilů s podstatně delší životností než u běžných utěsněných ventilů.
 • Snížení hluku – nižší tlak vzduchu = nižší hlučnost čerpadla.
 • Zjednodušená údržba – hlavní vzduchový ventil může být vyměněn za dobu kratší dvou minut, a to bez odpojení čerpadla.
 • Zjednodušené ovládání – integrovaný ovládací elektromagnetický ventil vylučuje potřebu externího pneumatického elektromagnetického ventilu, snižuje náklady a zjednodušuje ovládání.
 • Elektrická zpětná vazba – integrovaný výstupní signál VFC umožňuje externí sledování zdvihů čerpadla.
 • Dávkování – za použití integrovaného výstupu VFC a externího předem stanoveného počítadla může být čerpadlo automaticky zastaveno poté, co je vydán požadovaný objem.
 • Chod na sucho – sledování četnosti výstupních pulzů z čerpadla může určit, zda čerpadlo běží na sucho z důvodu zvýšeného tempa zdvihů.
 • Nevytížení – stejně jako u běhu na sucho může být sledována četnost pulzů s upozorněním, když dojde k blokádě čerpadla.

Úspory energie
Rozsáhlý proces testování ukázal, že největší část energie vyžadované čerpadlem je použita k překonání odporu vytvořeného samotným čerpadlem. – říká Colin 
Další důležitý problém se nachází u středních průchodů, kde pokusy ušetřit energii snížením tlaku vzduchu na mnohem nižší úroveň způsobuje zastavení čerpadla.
TC inteligentní čerpadlo je schopné pumpovat při tlaku 0,1 bar bez zastavení. V testu TC čerpadlo dosahovalo 70% průtoku s maximálně otevřeným koncem dříve, než ostatní čerpadla vůbec spustila. Při tlaku 0,3 bar (4,5 psi) běžné čerpadlo Tapflo T50 vybavené technologií LEAP® již pumpovalo více jak 25 l/min, zatímco ostatní čerpadla v testu ani nespustila. K dosažení stejných průtoků a ovládání vyžadují ostatní čerpadla tlak 1,2 bar.
Provedené testy srovnávající výkon běžného čerpadla a nového TC čerpadla prokázaly úsporu energie ve výši až 70 %.
                                    
Případová studie

Aplikace zákazníků společnosti Tapflo vyžadují čerpadlo, které poběží celý pracovní týden v délce 5 dní, pokud uvážíme 48 týdnů v roce, jedná se o významnou úsporu energie:
Odhadované náklady pro zákazníka požadujícího 2“ čerpadlo a průtok kapaliny 150 l/min při tlaku 1 bar a provozu 5 dní týdně:
- běžné čerpadlo – průměrně € 2.133,- každý rok
- TC inteligentní čerpadlo Tapflo - průměrně € 1.378,- každý rok

Úspory € 755 každý rok.
 

Nabízená řada čerpadel
Technologie LEAP® je nabízena pro níže uvedená provedení a velikosti čerpadel společnosti Tapflo:


                                                                                                                             Více informací: www.tapflo.com

 
Mobilní řešení Tapflo v posledním vydání

Industrial Process Review


Pro zobrazení úplné verze materiálu použijte prosím tento odkaz: 

Industrial Process Review. (Září-Říjen 2017)


Pokud byste potřebovali podobné řešení nebo řešení ušité vám na míru, kontaktujte nás prosím na  tapflo@tapflo.cz nebo kontaktujte regionálního zástupce společnosti Tapflo: http://tapflo.com/en/contact

 
PŘEDSTAVOVANÉ VÝSTAVY
 
Tapflo Rusko na InterFood Siberia 2017
 

Společnost Tapflo Rusko se zúčastní jedné z největších výstav v oblasti potravinářství
na Sibiři - InterFood Siberia 2017, Novosibirsk, Rusko – 08.-10. listopadu 2017 

   
 

Na výstavě představíme vzorky našich zařízení pro potravinářský průmysl a rádi zodpovíme všechny dotazy.
 
Přijďte nás navštívit: B312!
 
Potravinářská výstava InterFood Siberia je jednou z největších výstav v oblasti potravinářského průmyslu na Sibiři.
 
Návštěva výstavy je příležitostí k výběru jídel a nápojů ze širokého sortimentu reprezentovaného velkým počtem výrobních společností a dodavatelů z Ruska a zahraničí.
 
Během výstavy budou probíhat diskuse u kulatých stolů, semináře, prezentace a mistrovské hodiny za účasti expertů z průmyslu.
 
Vystavovatelé a návštěvníci budou mít také příležitost zvýšit objem prodejů a rozšířit oblast prodeje svých nápojů a potravin na sibiřský trh díky přímému kontaktu s manažery celé řady velko- i maloobchodních společností a cateringových společností hledajících různá řešení pro své podnikání.


                                                                                  Více informací: http://www.interfood-siberia.ru/ru-RU/

 
Tapflo Bulharsko na World of Milk 2017
 

Společnost Tapflo Bulharsko vystavuje na profesionální výstavě pro mléčné produkty – World of Milk 2017, Sofie, Bulharsko– 08.-11. listopadu 2017 

Přijďte nás navštívit: Stánek C1 | Hala 2!

Výstava je profesionální platformou s možností účasti na široké škále vedlejších programů, výměně znalostí s bulharskými a zahraničními kolegy a přímým kontaktem s novými partnery a koncovými zákazníky. Výstava je upřednostňovaným místem pro přímá setkání s potenciálními partnery a ročně se zde pod jednou střechou sejdou výrobci, obchodníci a dovozci mléčných produktů, speciálních zařízení a přístrojů.


                                                                                 Více informací: http://food-exhibitions.bg/index.php/en/mliako

 
Tapflo Irsko na Future in Food 2017
 

Společnost Tapflo Irsko se zúčastní konference Future in Food Ireland 2017, Dublin, Irsko – 23. listopadu 2017 

   
Přijďte nás navštívit, získejte nejlepší řešení pro zpracování a výrobu nápojů a potravin.

Future in Food Ireland přitahuje vedoucí a výkonné pracovníky z oblasti potravinářského zpracovatelského průmyslu v Irsku a vytváří prostředí, kde vznikají nová partnerství, uzavírají se obchody a získávají znalosti o nejnovějším vývoji, trendech, strategiích a politice týkajících se jednoho z nejdůležitějších irských výrobních sektorů.

Future in Food Ireland přivede dohromady delegáty z irského potravinářského sektoru, kteří zodpovídají za energetickou účinnost, environmentální politiku a finanční výkon svých provozů v Irsku.


                                                                                                        Více informací: http://futureinfood.ie/

 
PAST VÝSTAVY
 
Tapflo UK na PPMA Show 2017


Společnost Tapflo UK se účastnila třetího ročníku PPMA Show 2017 v prostorách NEC v Birminghamu(Spojené království),ve dnech 26.-28. září 2017

Výstava PPMA Show zaměřující se na zpracovatelské a balicí strojní zařízení a nabízí výrobcům přehled nejmodernějších strojních produktů, technologií a materiálů.

PPMA Show slouží výrobcům z oblastí průmyslu potravinářského, farmaceutického, osobní péče a rychloobrátkového zboží k uzavření smluv na balicí zařízení, a ještě mnohem více - výstava nabídla návštěvníkům šanci vidět nové stroje v provozu, najít inspiraci, nové nápady a řešení, získat přístup k potenciálním novým dodavatelům a vyhodnotit a zakoupit nejmodernější technologii a rovněž si                                                                                                             osobně pohovořit s předními technickými experty                                                                                                           v oboru.

 
Nové inteligentní TC čerpadlo Tapflo oceněno na

PPMA Show 2017


Společnost Tapflo je hrdá, že byla oceněna jako jedna z nejinovativnějších společností vystavujících na PPMA Show 2017 v Birminghamu nezávislou skupinou 10 uznávaných expertů v průmyslu.

Společnost Tapflo se se svým inteligentním TC čerpadlem (vybaveným technologií LEAP) stala finalistou PPMA Group Industry Awards 2017 v kategorii Inovativní systém zpracování.

Toto ocenění je pro společnost Tapflo dvojnásob důležité, protože inteligentní TC čerpadla jsou nejnovějším výrobkem v jejím portfoliu.

Čerpadla řady TC společnosti Tapflo jsou založena na běžných pneumatických membránových čerpadlech Tapflo, ale jsou vybavena síťovým adaptérem označovaným jako LEAP® technologie.
LEAP® technologie byla vyvinuta pro aplikace s mimořádně nízkým vysokým tlakem.

LEAP® neboli „nízko-energetické vzduchové čerpadlo“ je patentovanou technologií používanou v pneumatických dvoumembránových čerpadlech ke snížení minimálního provozního tlaku vzduchu snížením interních ztrát a tření nacházejících se v běžných pneumatických dvoumembránových čerpadlech.
LEAP technologie využívá unikátního nepřímého systému ke stanovení polohy hřídele membrány automaticky ovládající pohyb membrány.

Rozsáhlé testování ukázalo, že značná část energie je v čerpadle spotřebována na překonání odporu v čerpadle. Další důležitý problém byl u středních průchodů, kdy tlak vzduchových čerpadel byl snížen na mnohem nižší úroveň ve snaze ušetřit energii a docházelo tak k zastavení čerpadla.

Inteligentní TC čerpadlo je schopno nastartovat při tlaku 0,3 bar bez zastavení, v testu čerpadlo dosahovalo 70% průtoku s maximálně otevřeným koncem dříve, než ostatní čerpadla vůbec spustila.

 
Tapflo Japonsko na INTERPHEX 2017
 

Společnost Tapflo K.K. (Japonsko) se zúčastnila výstavy INTERPHEX 2017 v Tokiu, Japonsku ve dnech 28.-30. června 2017

S více než 1 000 vystavovateli je INTERPHEX JAPAN předním a etablovaným B2B veletrhem specializujícím se na vývoj, výzkum a výrobu ve farmaceutickém průmyslu.

Veletrh pokrývá celý proces farmaceutické výroby a slouží jako NEJLEPŠÍ obchodní platforma k proniknutí na japonský trh. Můžete se zde setkat s osobami s rozhodovacími pravomocemi a předvést na místě své produkty/služby.
 
                  Některé fotografie jsou uvedeny níže.

 
Tapflo na Asia Pacific Coatings Show 2017

Společnost Tapflo spolu s naším partnerem společností Repassa ze Singapuru, Malajsie a Indonésie, představila produkty na výstavě Asia Pacific Coatings Show 2017, která se konala ve dnech 13.-15. září 2017.Asia Pacific Coatings Show 2017 je přední událostí v Jihovýchodní Asii a Tichomoří v oblasti potahování pro dodavatele surovin a výrobce zařízení pro průmysl nátěrových hmot.

Výstava Asia Pacific Coatings Show 2017 propaguje nejmodernější technologie v oblasti barev a nátěrů pro environmentální, výrobní a průmyslové potřeby regionu a nabízí skvělou příležitost propojení jak s místními, tak mezinárodními vystavovateli.

   

                                      Některé fotografie jsou uvedeny níže.

 
Tapflo na Drinktec 2017 

Společnost Tapflo spolu se společností Steinle Industriepumpen Gmbh, naším partnerem z Německa, prezentovala své výrobky na veletrhu DrinkTec 2017 v německém Mnichově ve dnech 11.-15. září 2017.

Počet vystavovatelů: 1 749 (z nichž 1 243 bylo zahraničních)
Počet vystavovatelských zemí: 80
Výstavní prostory: 150 000 m(15 hal)

Veletrh Drinktec se v Mnichově koná již od roku 1951 a od roku 1985 pak každé čtyři roky. Jedná se o nejdůležitější událost v průmyslu. Výrobci a dodavatelé z celého světa včetně nadnárodních koncernů a středních podniků se zde setkávají s výrobci a maloobchodníky všech velikosti z oblasti potravinářského průmyslu.

Na Drinktec získává budoucnost svoji podobu. Veletrh je považován za jedničku s ohledem na světové premiéry. Výrobci předvádí své nejmodernější technologie na výrobu, plnění a balení všech druhů nápojů a tekutých potravin – včetně surovin a logistických řešení.

 
Tapflo Academy

05.-07. září | Tczew | Poland

Ve dnech 5.-7. září jsme měli tu čest přivítat naše přátele z Tapflo Česká republika.

Účastnili se programu Tapflo Academy v polském Tczew, aby prohloubili své znalosti technologie čerpadel Tapflo a také globálních cílů a plánů pro budoucí rozvoj společnosti Tapflo. Jako během každé akademie Tapflo se účastníci podělili o své zkušenosti, kterých si vždy vážíme.

Je obtížné uvést všechna témata a záležitosti probírané během školení. Mezi nejdůležitější patří působivý růst skupiny Tapflo, novinky v nabízených produktech a spektrum možností zákaznických řešení. Naši kolegové se také účastnili praktického školení a prohlídky závodu.


Všichni účastníci Tapflo Academy obdrželi diplomy o absolvování školení, jak vidíte na následujících snímcích. Je také potřeba uvést, že po školení byl také čas na neformální setkání a zábavu.

                                                                                                            Některé fotografie jsou uvedeny níže.

 

Tapflo Oficiální Linkedin profil - Sledujte

LinkedIn
LinkedIn
 

Tapflo Oficiální Facebook profil - Like and Follow

Facebook
Facebook
 

Tapflo Oficiální Youtube kanál - PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE!

YouTube
YouTube
 
 

 

O společnosti Tapflo. Společnost Tapflo je evropský, nezávislý rodinný výrobce a celosvětový dodavatel vzduchomembránových čerpadel, odstředivých čerpadel a jiných průmyslových technologických zařízení. Společnost Tapflo je celosvětově zastoupena vlastními společnostmi ve 30 zemích a nezávislými distributory ve více, jak 45 zemích.

formularz-kontaktowy