Tapflo
KE STAŽENÍ

Případové studie

TR20 PTT

Čerpadlo TR20 PTT instalované na kontejneru se používá na pasivaci potrubí a cívek.

Koncový uživatel vyvíjí systémy pro nápojový průmysl (zařízení pro chlazení a dávkování piva, džusů, vody).

Kapaliny obsahují roztoky kyseliny fosforečné, kyseliny šťavelové a kyseliny dusičné a jsou čerpány pod tlakem až 4 bar, aby se cívky řádně promyly.

Jednotky se používají k pasivování nerezových trubek nebo trubek vedoucích z linky.

Pokud potřebujete podobné řešení nebo řešení uzpůsobené na míru Vašim specifickým potřebám, kontaktujte nás na e-mailu tapflo@tapflo.cz