Tapflo
KE STAŽENÍ

TLP - max. 10 bar

Hygienické pozitivní objemové čerpadlo TopLobe Plus s optimální výkonností.

PŘEDNOSTI VÝROBKU

 • Neomezená možnost provozu na sucho u čerpadel se zaplavovanými dvojitými mechanickými ucpávkami
 • Velmi nízká střižnost rotorů, produkt zůstává při čerpání nepoškozen
 • Rotory bez kontaktu s vnitřkem skříně
 • Velké dutiny umožňující čerpání kapalin s hrubým pevným podílem
 • Nemožnost křížové kontaminace produktové zóny mazacím olejem díky jedinečné konstrukci převodové skříně
 • Energetická účinnost, snadné čištění, údržba a opravy všech čerpadel

VLASTNOSTI & VÝHODY

 • Hladký tok materiálu
 • Šetrné zpracování produktu
 • Chod nasucho s dvojitým těsněním
 • Možnost čerpání nízko i vysokoviskózních materiálů
 • Jednoduchá údržba
 • Hygienické provedení
 • Nízká hlučnost
 • Standardní způsobilost ČMP
 • Skříň čerpadla s volným vypouštěním
 • Ojedinělý způsob upevnění rotorů
 • Robustní konstrukce
 • Procesní pružnost
 • Standardní jednoduché mechanické ucpávky, nadstandardní dvojité mechanické ucpávky lze přiobjednat
 • Tukem mazaná ložiska jsou zárukou dokonalého mazání v celém rozsahu dovolené rychlosti, teploty a tlaku