Tapflo
KE STAŽENÍ

RC - max. 800 m³/h

Čerpadla řady RC jsou jednostupňová čerpadla se speciálním oběžným kolem zasunutým v zadní části tělesa. Tato konstrukce umožňuje šetrné čerpaní: většina kapalin protéká tělesem čerpadla bez přímého kontaktu s oběžným kolem. To zajišťuje, že všechny krystaly nebo křehké pevné částice jako například hrách, kukuřice, fazole, olivy, semínka, pelety, slupky atd. mohou být čerpány bez jakéhokoli poškození. Dlouhé a vláknité pevné látky procházejí čerpadlem, aniž by způsobovaly jeho ucpání. Vortexové oběžné kolo je schopné čerpat média s obsahem vzduchu nebo plynu až 50 %. Kromě toho lze čerpadla této řady použít k čerpání médií s viskozitou až 1 000 cPs.

Odstředivá čerpadla řady RC jsou navržena s ohledem na modulární konstrukci, aby se snížily náklady na náhradní díly a skladování. Pro různé velikosti čerpadel se často používají stejné náhradní díly. Tato čerpadla jsou navržena v souladu s normami ISO 2858/5199, díky čemuž jsou zaměnitelná s jinými čerpadly vyrobenými podle těchto norem. Navíc mají všechna čerpadla této série stejnou ucpávkovou komoru pro všechny typy ucpávek. Stačí jen výměna několika dílů a čerpadla lze přestavět na verzi s jednoduchou mechanickou ucpávkou, dvojitou mechanickou ucpávkou ("back to back" a tandem), kazetovou ucpávku nebo provazcovou ucpávku. Ucpávky lze opatřit plány podle norem API 682 (jako například PLAN 11, PLAN 52, PLAN 53 nebo PLAN 54).

Odstředivá čerpadla řady RC mohou čerpat chemické a krystalické kaly, všechny viskózní kapaliny, kapaliny s vysokou koncentrací vláknitých kalů nebo komunální a průmyslové odpadní vody. Používají se také v textilním průmyslu, koželužském průmyslu, rafinériích, průmyslových provozech, celulózovém a papírenském průmyslu, potravinářství, cukrovarnictví, provozech na odsolování mořské vody, absorpčních zařízeních, elektrárnách a ocelárnách.

MOŽNOSTI PROVEDENÍ

RCB Samostatný rám s ložiskovým domem mazaným olejem.
RCL Lucernová konzola s pružnou spojkou a standardním motorem B5.
RCM Monoblokové provedení se standardním elektromotorem B5.
RCV Vertikální provedení.
RCC Konzolové (vertikální) čerpadlo.

VLASTNOSTI & VÝHODY

  • Modularita a snadná údržba - 4 skupiny ložiskových skříní a hřídelí pokrývající 18 různých velikostí čerpadel. Základové desky poskytují vysokou stabilitu a provedení s lucernovou konzolou zabraňuje problémům spojeným s nesouosostí čerpadla a motoru.
  • Univerzální ložisková skříň - stejnou ložiskovou skříň lze použít pro čerpadla s uzavřeným, polootevřeným, kanálovým a vortexovým oběžným kolem. Provedení v souladu s EN 25199, zajišťující vychýlení hřídele < 0,05 mm a minimálně 18 000 provozních hodin. Ložisková skříň je také navržena pro vyrovnání axiálního a radiálního zatížení a pro snížení provozní teploty..
  • Vyšší odolnost proti abrazi - těleso čerpadla je navrženo k čerpání abrazivních kalů. Vnitřní konstrukce zabraňuje možnosti ucpání a je navržena s ohledem na abrazivní média.
  • Vortexové oběžné kolo s velkou průchodností - volný průchod až do 90 % průměru výtlaku čerpadla. Speciální zasunuté oběžné kolo zajišťuje průchodnost pevných částic a vláknitých materiálů až do 90 % průměru výtlaku. Dlouhé a vláknité pevné látky mohou projít čerpadlem bez ucpání. Jedná se např. o špony, trávu a části rostlin, textilní vlákna, sáčky, provazy, kosti a odpad z jatek, kožené části v koželužském průmyslu, rajčata se slupkou a stonkem, jablka a další ovoce, listovou zeleninu, slupky z cibule a brambor, peří, slámu, zbytky potravin, plastové lahve, skleněný odpad, kusy dřeva a třísky, odpadní vody atd.
  • Široká škála použití - navrženo pro chemický, ocelářský, petrochemický, potravinářský a cukrovarnický průmysl, provozy na odsolování na mořské vody, dodávky teplé vody a elektrárny.