Tapflo
KE STAŽENÍ

RDV, RGV, RBV, RCV, RNV - max. 1400 m³/h

 

TECHNICKÁ DATA

Délka čerpadla: 0,4 až 6 m
Průtok: RDV – až 500 m3/h
RNV – až 480 m3/h
RGV – až 360 m3/h
RBV – až 1400 m3/h
RCV – až 900 m3/h
Dopravní výška: RDV – až 145 m
RNV – až 97 m
RGV – až 100 m
RBV – až 55 m
RCV – až 60 m
Typ oběžného kola: RDV, RNV – uzavřené
RGV – polootevřené
RBV – kanálové
RCV – vortexové
Základová deska:
  • obdélníková (standardní) – dostupné i nestandardní rozměry
  • kruhová – stejná tloušťka jako u standardní obdélníkové desky
  • podle specifikace zákazníka
Typ těsnění: gufero, kazetová ucpávka nebo vzduchotěsné provedení zabraňující úniku výparů
Materiály: Šedá litina GJL 250 nebo AISI 316, smáčené části z AISI 316L (AISI 304, AISI 904, duplex, superduplex a slitina Hastelloy na vyžádání)
Ložisková pouzdra: bronz, pryž, RULON a PEEK
Volitelné příšlušenství: snímač hladiny, sací koš, prodloužené sací potrubí
 

TYPICKÉ APLIKACE

Průmysl Příklad použití
Energetický průmysl a čištění odpadních vod Čerpání čisté vody v pračkách vzduchu, odpadní vody, čisticích prostředků a biologického kalu.
Chemický průmysl Vyprazdňování nádrží, čerpání směsí kyseliny dusičné, čerpání vody, etanolu, roztoku kyseliny dusičné a dešťové vody s chemikáliemi.
Rafinérie a zpracování ropy a plynu Čerpání zaolejované odpadní vody, hustého oleje s pevnými částicemi, benzínu, kalu a 99% kyseliny sírové.
Papírenský průmysl Vyprazdňování nádrží s odpadní vodou z procesu výroby buničiny (viskózní kapalina se suspendovanými pevnými částicemi).

VERTIKÁLNÍ PRŮMYSLOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA – RDV, RGV, RBV, RCV, RNV

Vertikální čerpadla do jímek a zásobníků podle normy ISO 5199, hřídel s kluznými ložisky.

Těleso čerpadla je ponořeno v kapalině a motor se nachází nad základovou deskou. Výtlačné potrubí je odděleno od hřídele a mazání kluzných ložisek se obvykle provádí čerpanou kapalinou nebo čistým externím médiem (mazivem). U abrazivních kapalin je možný proplach čistou kapalinou z externího zdroje nebo mazivem. Možnost přizpůsobení tvaru a velikosti základové desky, polohy výtlačné příruby a délky čerpadla umožňuje najít řešení pro každého zákazníka. Pokud je čerpadlo umístěno v zásobníku s vysokým tlakem nebo v aplikacích, kde dochází k úniku výparů, tak může být vybaveno PTFE nebo kazetovými ucpávkami. K dispozici jsou i sací koše nebo možnost dodatečné sací trubky na vstupu do čerpadla. Čerpadlo je k dispozici se čtyřmi typy oběžného kola – uzavřené (RDV, RNV), polootevřené (RGV), kanálové (RBV) a vortexové (RCV).

Vertikální čerpadla se používají ve všech průmyslových aplikacích: rafinérie, těžba ropy a plynu, chemický průmysl, potravinářský průmysl, papírenský průmysl a úpravy vody. Používají se také pro vyprazdňování jímek, pro nádrže s vodou smíchanou s oleji a pro přečerpávání kapalin mezi různými nádržemi.

VLASTNOSTI & VÝHODY

  • Univerzálnost – možnost volby libovolného oběžného kola, přizpůsobení tvaru a velikosti základové desky, pozice výtlačné příruby a délky čerpadla.
  • Motor není v kontaktu s čerpanou kapalinou – v kapalině je ponořeno pouze těleso čerpadla; motor je umístěn nad základovou deskou, která jej odděluje od čerpaného média.
  • Široká škála aplikaci – rafinérský a těžební průmysl, energetika, chemický průmysl, papírenský průmysl, potravinářství, úpravy vody, odvodňování jímek, nádrží, přečerpávání kapalin mezi nádržemi.