SKIDY

Na základě individuálních potřeb našich zákazníků nabízíme dodávky široké škály kompaktních, automatických čerpacích systémů. Vytváříme jednotky, které jsou určeny pro různé aplikace. Pro návrh Tapflo SKIDů provádíme kompletní výběr čerpadel, materiálů a přídavných podpůrných zařízení. To poskytuje téměř nekonečné možností řešení čerpadlových agregátů, a to jak z pohledu konstrukce, tak automatizace.

Při navrhování jsou zohledňovány všechny národní a mezinárodní předpisy. Zároveň je minimalizované zapojení uživatele do procesů projektového řízení, koordinace montážních prací, nebo integrace se stávajícími systémy.

Pracujeme „na klíč“

SKIDY

O společnosti Tapflo. Společnost Tapflo je evropský, nezávislý rodinný výrobce a celosvětový dodavatel vzduchomembránových čerpadel, odstředivých čerpadel a jiných průmyslových technologických zařízení. Společnost Tapflo je celosvětově zastoupena vlastními společnostmi ve 30 zemích a nezávislými distributory ve více, jak 45 zemích.

formularz-kontaktowy