Tapflo
KE STAŽENÍ

Průmyslové

Chemický průmysl

kyseliny, zásady,
rozpouštědla, kaly,
odpad, vzorky

Průmysl chemického zpracování

Povrchové
úpravy

galvanizace, pokovování,
odmašťování, moření,
nátěry/lakování, leptání

Tapflo Surface treatmant

Polygrafický průmysl

čerpání a dávkování inkoustu,
čerpání nátěrů, rozpouštědel,
barviv, lepidel, laků

Tapflo Paint print  varnish

Čištění
odpadních vod

čerpání vzorků,
dávkování kyselin a zásad
pro kontrolu pH, činidel,
suspenzí a kalů

Tapflo waste water

Papírenský
průmysl

čerpání lepidla,
křemičitanu sodného,
barvy a titanové běloby

Tapflo pulppaper

Strojírenský
průmysl

manipulace s olejem, tuky,
mazivy, chladicími
kapalinami, mycími
a čisticími kapalinami

Tapflo Mechanical industry

Paliva, biopaliva
& ropa

čerpání paliv, míchání

Tapflo fuel