Tapflo
KE STAŽENÍ

Salvatore Robuschi

Činnost Salvatore Robuschi začala v roce 1935 a celou dobu, přes výměnu generací, se společnost zaměřovala na výrobu vysoce kvalitních produktů. V posledních patnácti letech se společnost zaměřuje na výrobu čerpadel s inovativními prvky, co se týče konstrukce, oblastí použití a modularity komponent. Díky přesnému lití, které se používá při výrobě mnoha dílů (např. oběžných kol) a speciální konstrukci, zaručují čerpadla Salvatore Robuschi velkou účinnost a nízké hodnoty NPSH.

Salvatore Robuschi dnes
Nejdůležitějšími aspekty společnosti jsou rychlé technicko-obchodní služby, rychlé dodávky a flexibilita při řešení okamžitých požadavků. Salvatore Robuschi vyrábí odstředivá čerpadla s uzavřenými či otevřenými oběžnými koly, vortexovými oběžnými koly, kanálovými oběžnými koly a vícestupňová čerpadla. Všechna čerpadla jsou vyrobena z nerezové oceli a speciálních slitin s výjimkou vícestupňových čerpadel vyráběných z litiny. Výrobní sortiment zahrnuje rovněž lehčí a levnější řadu v provedení AISI 316 s průtokem do 90 m3/h.

Životní prostředí
Salvatore Robuschi pečuje o životní prostředí, což vedlo k ekologické investici do fotovoltaické elektrárny. S ohledem na ochranu životního prostředí podnikl Salvatore Robuschi některé kroky prostřednictvím systému řízení k tomu, aby zlepšil svou výkonnost v oblasti životního prostředí realizací následujících zásad:

 • dodržovat zákony a předpisy týkající se životního prostředí, sledovat jeho vývoj v čase a pokud je to ekonomicky udržitelné, snažit se dosáhnout lepších než požadovaných výsledků;
 • propagovat přiměřené vědomosti o životním prostředí mezi zaměstnanci tak, aby chápali své závazky a zohledňovali je při své pracovní činnosti;
 • informovat veřejnost a zpřístupnit jí politiku životního prostředí přijatou společností;
 • pečlivě sledovat využití přírodních zdrojů, aby se předešlo plýtvání;
 • zlepšit recyklaci materiálů a správně likvidovat odpad;
 • šířit ochranu životního prostředí mezi dodavateli a zákazníky jako civilizační akt vůči nám a přírodě, který nám umožňuje žít, a povzbuzovat používání systému environmentálního managementu.

RS - max. 100 m³/h

Vortexové oběžné kolo.

HD - max. 200 m³/h

Uzavřené oběžné kolo.

HG - max. 200 m³/h

Polootevřené oběžné kolo.

RN - max. 480 m³/h

Odstředivé čerpadlo RN podle normy EN 733; uzavřené oběžné kolo.

RG - max. 300 m³/h

Procesní odstředivé čerpadlo RG podle normy ISO 5199; polootevřené oběžné kolo.

RD - max. 500 m³/h

Procesní odstředivé čerpadlo RD podle normy ISO 5199; uzavřené oběžné kolo.

RC - max. 800 m³/h

 

Vortexové oběžné kolo.

RB - max. 2400 m³/h

 

Kanálové oběžné kolo.

RDV, RGV, RBV, RCV, RNV - max. 1400 m³/h

Vertikální odstředivá čerpadla RDV, RGV, RBV, RCV a RNV.

RBC, RCC, RDC
max. 400 m³/h

 

Vertikální odstředivá čerpadla RBC, RCC a RDC.

TS - max. 45 m³/h

 

Vícestupňové odstředivé čerpadlo TS.

Činnost Salvatore Robuschi začala v roce 1935 a celou dobu, přes výměnu generací, se společnost zaměřovala na výrobu vysoce kvalitních produktů. V posledních patnácti letech se společnost zaměřuje na výrobu čerpadel s inovativními prvky, co se týče konstrukce, oblastí použití a modularity komponent. Díky přesnému lití, které se používá při výrobě mnoha dílů (např. oběžných kol) a speciální konstrukci, zaručují čerpadla Salvatore Robuschi velkou účinnost a nízké hodnoty NPSH.

Salvatore Robuschi dnes
Nejdůležitějšími aspekty společnosti jsou rychlé technicko-obchodní služby, rychlé dodávky a flexibilita při řešení okamžitých požadavků. Salvatore Robuschi vyrábí odstředivá čerpadla s uzavřenými či otevřenými oběžnými koly, vortexovými oběžnými koly, kanálovými oběžnými koly a vícestupňová čerpadla. Všechna čerpadla jsou vyrobena z nerezové oceli a speciálních slitin s výjimkou vícestupňových čerpadel vyráběných z litiny. Výrobní sortiment zahrnuje rovněž lehčí a levnější řadu v provedení AISI 316 s průtokem do 90 m3/h.

Životní prostředí
Salvatore Robuschi pečuje o životní prostředí, což vedlo k ekologické investici do fotovoltaické elektrárny. S ohledem na ochranu životního prostředí podnikl Salvatore Robuschi některé kroky prostřednictvím systému řízení k tomu, aby zlepšil svou výkonnost v oblasti životního prostředí realizací následujících zásad:

 • dodržovat zákony a předpisy týkající se životního prostředí, sledovat jeho vývoj v čase a pokud je to ekonomicky udržitelné, snažit se dosáhnout lepších než požadovaných výsledků;
 • propagovat přiměřené vědomosti o životním prostředí mezi zaměstnanci tak, aby chápali své závazky a zohledňovali je při své pracovní činnosti;
 • informovat veřejnost a zpřístupnit jí politiku životního prostředí přijatou společností;
 • pečlivě sledovat využití přírodních zdrojů, aby se předešlo plýtvání;
 • zlepšit recyklaci materiálů a správně likvidovat odpad;
 • šířit ochranu životního prostředí mezi dodavateli a zákazníky jako civilizační akt vůči nám a přírodě, který nám umožňuje žít, a povzbuzovat používání systému environmentálního managementu.

RS - max. 100 m³/h

Vortexové oběžné kolo.

HD - max. 200 m³/h

Uzavřené oběžné kolo.

HG - max. 200 m³/h

Polootevřené oběžné kolo.

RN - max. 480 m³/h

Odstředivé čerpadlo RN podle normy EN 733; uzavřené oběžné kolo.

RG - max. 300 m³/h

Procesní odstředivé čerpadlo RG podle normy ISO 5199; polootevřené oběžné kolo.

RD - max. 500 m³/h

Procesní odstředivé čerpadlo RD podle normy ISO 5199; uzavřené oběžné kolo.

RC - max. 800 m³/h

Vortexové oběžné kolo.

RB - max. 2400 m³/h

Kanálové oběžné kolo.

RDV, RGV, RBV, RCV, RNV
max. 1400 m³/h

Vertikální odstředivá čerpadla RDV, RGV, RBV, RCV a RNV.

RBC, RCC, RDC - max. 400 m³/h

Vertikální odstředivá čerpadla RBC, RCC a RDC.

TS - max. 45 m³/h

Vícestupňové odstředivé čerpadlo TS.