Tapflo
KE STAŽENÍ

Případové studie

Hygienické čerpadlo je nezbytnou součástí v potravinářském a nápojovém průmyslu. Čerpadla jsou dodávána v různých velikostech a tvarech – od malých membránových čerpadel používaných k čerpání pyré až po velká odstředivá čerpadla používaná k čerpání mléka. Čistý proces bez bakterií je zásadní pro odvětví, která kladou vysoké nároky na hygienická průmyslová čerpadla.

CO JE HYGIENICKÉ ČERPADLO?

Hygienické čerpadlo je určeno k čerpání kapalin, které jsou určeny ke konzumaci. Jsou vyrobeny zcela nebo částečné z hygienických materiálů, snadno se čistí a nemají žádná mrtvá místa, kde by mohlo docházet k usazování čerpaného média a vést tak k růstu bakterií a kontaminaci. Hygienické čerpadlo může být certifikováno jako celek (EHEDG) nebo může mít schválené těsnicí materiály.

KDY SE ČERPADLO POUŽÍVÁ?

Hygienická čerpadla jsou používána při čerpání potravin, jako jsou nealkoholické nápoje, mléko, polévky a omáčky. Při výrobě potravin je velmi důležité, aby proces byl a zůstal čistý a bez bakterií. Materiál a speciální konstrukce hygienického čerpadla pomáhá zajistit hygienický proces.

POŽADAVKY NA HYGIENICKÁ ČERPADLA

Pro zajištění dostatečné hygieničnosti čerpadla pro kontakt s potravinami a nápoji je velmi důležitý design a výběr materiálů. Může to vypadat složitě, ale existuje několik norem a certifikátů, které zajistí to, že si kupujete správné hygienické čerpadlo. Normy a certifikáty zajišťují to, že čerpadlo a jeho materiály splňují přísné hygienické požadavky.

MATERIÁLY HYGIENICKÝCH ČERPADEL

U čerpadla musí vyhovovat potravinám nejen těsnění přicházející do styku s kapalinou, ale i celé čerpadlo, které musí být vyrobeno z hygienických materiálů. Hygienické čerpadlo je většinou vyrobeno z leštěné nerezové oceli 316L, a to jak zvenku, tak zevnitř. U objemových čerpadel, jako je membránové čerpadlo, jsou všechny součásti, které jsou v kontaktu s kapalinou, membrány a kulové zpětné ventily, rovněž vyrobeny z hygienických materiálů, jako je nerezová ocel, PTFE, EPDM-FDA nebo NBR-FDA.

ČIŠTĚNÍ ČERPADEL ČERPAJÍCÍCH POTRAVINY

Dalším důležitým prvkem pro hygienické čerpadlo je proces čištění. Povrchy materiálů hygienických čerpadel jsou obvykle leštěné, což usnadňuje jejich čištění. Čerpadlo by také mělo být vyrobeno bez jakýchkoli mrtvých míst, kde by mohlo docházet k růstu bakterií, které mohou kontaminovat a zastavit výrobu. Hygienické čerpadlo by mělo jít snadno rozebrat a sestavit, což usnadňuje vypouštění a kontrolní prohlídky. Tato čerpadla jsou také často konstruována pro čištění CIP (čištění na místě) a SIP (sterilizace na místě), díky čemuž je čištění efektivnější.

CERTIFIKÁTY PRO ČERPADLA DO POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

Certifikát EHEDG  ehedg

Hlavním cílem EHEDG (Evropská skupina pro hygienické inženýrství a design) je zlepšení bezpečnosti potravin, zvýšení účinnosti čištění a účinnosti výroby a balení potravin. Kromě praktických pokynů, testovacích postupů, certifikace a školení poskytuje EHEDG platformu pro celý potravinářský průmysl. Čerpadlo certifikované dle EHEDG prošlo rozsáhlým testováním konstrukce čerpadla s ohledem na čištění.

Těsnění EHEDG zajišťuje, že získáte hygienicky navržené hygienické čerpadlo.

FDA  

Certifikace od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) potvrzuje, že produkty, které jsou konzumovány nebo přicházejí do blízkého kontaktu s lidmi, byly v kontaktu s materiály, které jsou hygienické. Certifikace FDA se vztahuje na výběr materiálů čerpadla – těsnění a plastových dílů, zatímco certifikace EHEDG zajišťuje, že celé čerpadlo je certifikováno a testováno pro použití v hygienickém prostředí. Certifikát EHEDG je tedy vyšší standard než FDA.

Čerpadlo může mít těsnění schválená FDA, zatímco zbytek konstrukce čerpadla není vhodný pro potraviny, což znamená, že by čerpadlo nemělo být používáno v určitých aplikacích výroby potravin. Proto je velmi důležitý výběr materiálů a konstrukce čerpadla, než jej začnete používat ve svém procesu.

EN 10204

Evropská norma EN 10204 specifikuje různé kontrolní dokumenty, které musí doprovázet dodávku kovových materiálů. Získáte kontrolní seznam a sledovatelnost materiálů použitých v zařízení. Typ 2.1 je obecné prohlášení shody se specifikacemi materiálu, zatímco 3.1 poskytuje konkrétní sledovací záznamy v celém toku šarže v ocelárnách (běžně pouze u kovů přicházejících do styku s produktem).

Nařízení ES 1935/2004  EC 1935/2004

Toto nařízení EU se vztahuje na veškeré materiály přicházející do styku s potravinami, např. kovové, plastové a pryžové materiály. Vyžaduje, aby tyto materiály byly bezpečné a označené symbolem sklenice a vidličky, aby byly sledovatelné v celém výrobním řetězci (dle výše uvedené normy EN 10204) a byly vyráběny pouze podle doporučených výrobních postupů (GMP).

Prohlášení o shodě, CE

Výrobek klasifikovaný jako strojní zařízení, který je opatřen značkou CE, splňuje základní požadavky na zdraví a bezpečnost podle směrnice O strojním zařízení č. 2006/42/ES.

Materiály schválené USP VI

Třída U.S. Pharmacopeial Convention (USP) I až VI určuje, jak může být plastový nebo pryžový materiál vystaven lidské tkáni. Třída VI vyžaduje nejpřísnější testování a takové materiály mohou být použity například v implantátech.

Certifikát 3-A

3-A je další certifikát týkající se strojního zařízení pro hygienické aplikace, ale v Evropě není tak běžný. Certifikát 3-A specifikuje kritéria pro návrh a výrobu zařízení.

POMŮŽEME VÁM S VÝBĚREM SPRÁVNÉHO HYGIENICKÉHO ČERPADLA

Jak jste si všimli z našeho shrnutí, existuje několik orgánů, norem a certifikátů, které zajišťují bezpečnou manipulaci s čerpanými potravinami a nápoji. Ve společnosti Tapflo máme bohaté zkušenosti s čerpáním v hygienických procesech a rádi Vám pomůžeme s výběrem hygienického čerpadla vhodného pro Vaši aplikaci. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!