Tapflo
KE STAŽENÍ

RBC, RCC, RDC - max. 400 m³/h

 
 
Délka čerpadla: 0,3 až 1,8 m – čerpadlo lze prodloužit pomocí přídavné trubky na sacím portu čerpadla umožňující čerpadlu pracovat s hladinou kapaliny pod úrovní oběžného kola
Průtok: až 400 m3/h
Dopravní výška: až 70 m
Typ oběžného kola: RBC – kanálové
RCC – vortexové
RDC – uzavřené
Základová deska:
  • Obdélníková (standardní) – dostupné i nestandardní rozměry.
  • Kruhová – stejná tloušťka jako u standardní obdélníkové desky.
  • Podle specifikace zákazníka.
Typ těsnění: Pryžové gufero zabraňující úniku výparů. Na vyžádání: V-kroužek s mazivem, gufero z PTFE.
Provedení:
  • Monoblokové bez ložiskového domu
  • Standardní se samostatným ložiskovým domem
  • Speciální se samostatným ložiskovým domem pro vysoká zatížení
Materiály: Standard: šedá litina GJL 250 nebo nerezová ocel AISI 316
Na vyžádání: CA6NM (tvrdost 400 HB), AISI 304, AISI 904, duplex a superduplex
Volitelné příšlušenství: Sací koš, prodloužené sací potrubí
 

TYPICKÉ APLIKACE

Průmysl Příklad použití
Rafinérie a zpracování ropy a plynu Čerpání surové ropy z nádrže v zóně ATEX 1.
Hutní průmysl Čerpání kondenzované vody s jemnými částicemi v ocelářském průmyslu, čerpání čisticích a fosfátových roztoků pro úpravu povrchů před nátěrem.
Chemický průmysl Čerpání vody se suspendovanými jemnými PET vločkami, stopy hydroxidu sodného a pěny v chemických závodech, vyprazdňování jímek s kyselou odpadní vodou.
Potravinářský průmysl Čerpání horkého rostlinného oleje se zbytky chipsů z průmyslových fritéz.

Jedná se o vertikální konzolové (cantilever) čerpadlo s neucpávajícím se kanálovým (RBC), vortexovým (RCC) nebo uzavřeným (RDC) oběžným kolem. Těleso čerpadla je ponořeno v kapalině a motor se nachází nad základovou deskou. Předimenzovaná kuličková ložiska jsou mazána tukem a nachází se nad základovou deskou, kde nejsou vystavena korozivnímu prostředí. To znamená, že v kapalině není žádné ložisko, ucpávka ani kluzné ložisko a ložiskový dům je utěsněn, aby se zabránilo kontaminaci kapalinami nebo plyny a výpary.

Maximální teplota čerpaného média je 500 °C. Čerpadlo může být spuštěno a provozováno i bez čerpané kapaliny (chod nasucho). Další výhodou konzolových čerpadel je, že čerpadlo může pracovat bez snímačů výšky hladiny, protože začne čerpat automaticky, jakmile je oběžné kolo zaplaveno kapalinou. Přídavná trubka na sání čerpadla umožňuje vyprazdňování nádrží až do hloubky 5 m.

Možnost přizpůsobení tvaru a rozměrů základové desky, polohy výtlačné příruby a délky čerpadla dle požadavků zákazníka tak, aby čerpadlo odpovídalo stávající instalaci. K dispozici je volitelný sací koš a přídavná sací trubka umístěná na vstupu do čerpadla. V nabídce je i gufero z PTFE, které je odolné proti výparům.

Konzolová čerpadla se používají pro kaly a kapaliny obsahující velké nebo dlouhé pevné částice. Používají se také v odpadních a olejových jímkách, pro přečerpávání nádrží, zpracování potravin, čerpání podzemních vod a zavlažování, čerpání těžkého oleje, médií s obsahem ropného písku a břidlice, čerpání celulózy, čerpání odpadních vod a pro průmyslové sprchy.

VLASTNOSTI & VÝHODY

  • Univerzálnost – výběr ze tří typů oběžných kol, přizpůsobení tvaru a velikosti základové desky, pozice výtlačné příruby a délky čerpadla.
  • Motor není v kontaktu s čerpanou kapalinou – v kapalině je ponořeno pouze těleso čerpadla; motor je umístěn nad základovou deskou, která jej odděluje od čerpaného média.
  • Široká škála aplikací – rafinérský a těžební průmysl, potravinářský průmysl, papírenský průmysl, zemědělství, čerpání odpadních vod, přečerpávání kapalin mezi nádržemi.