Tapflo
KE STAŽENÍ

RS - max. 100 m³/h

 

TECHNICKÁ DATA

Velikost výtlaku: od DN 25 do DN 65
Max. pracovní tlak: 8 bar
Průtok: až 100 m3/h
Dopravní výška: až 60 m
Typ oběžného kola: vortexové
Teplota: až 120 °C – podle čerpané kapaliny
Materiály: AISI 316
Připojení: příruby PN 16 se sníženou tloušťkou nebo závitové připojení DIN 11851

TYPICKÉ APLIKACE

Průmysl Příklad použití

Potravinářský průmysl

Čerpání kapalin s nerozpuštěnými částicemi, jako je ovoce, zelenina, usazeniny, pecky, tráva atd.

Čištění odpadních vod

Čerpání kapalin s obsahem pevných částic a vláken jako je biologický kal, flokulantní kal, hydroxid vápenatý, flotační systémy s obsahem vzduchu až 15 %.

Chemický a farmaceutický průmysl

Pro krystalizátory, čerpání, promývání a regeneraci kapalin s obsahem pevných částic nebo pro média s vysokou viskozitou.

Textilní a koželužský průmysl

Pro chemické lázně s obsahem suspenzí a vláken.

 

RS – MONOBLOKOVÁ KOVOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S VORTEXOVÝM OBĚŽNÝM KOLEM

Čerpadla řady RS jsou jednostupňová čerpadla se speciálním oběžným kolem zasunutým v zadní části tělesa. Jsou k dispozici s průmyslovými přírubami (RSM) nebo hygienickým připojením (RSA). Tato konstrukce umožňuje šetrné čerpaní: většina kapalin protéká tělesem čerpadla bez přímého kontaktu s oběžným kolem. To zajišťuje, že všechny krystaly, křehké pevné částice, granule, slupky atd. mohou být čerpány bez jakéhokoli poškození. Dlouhé a vláknité pevné látky procházejí čerpadlem, aniž by způsobovaly jeho ucpání. Vortexové oběžné kolo je schopné čerpat média s obsahem vzduchu nebo plynu až 50 %. Kromě toho lze čerpadla této řady použít k čerpání médií s viskozitou až 700 cPs.

Čerpadlo řady RS má čtyři druhy ucpávek: jednoduchá, dvojitá (tandem), dvojitá (back-to-back) a provazcová. Díky tomu jsou tato čerpadla vhodná pro náročné aplikace. Typ s hygienickým připojením je k dispozici také s krytem motoru. Maximální provozní tlak je 8 bar v závislosti na velikosti čerpadla. Všechny velikosti čerpadel jsou navíc vybaveny standardními elektromotory IEC.

Čerpadla řady RS mohou čerpat chemické a krystalické kaly, všechny viskózní kapaliny, kapaliny s vysokou koncentrací vláknitých kalů a komunální a průmyslové odpadní vody. Používají se také v různých průmyslových provozech, potravinářství, flotačních systémech, čistírnách odpadních vod, cukrovarnictví, při regeneraci vody / rozpouštědel, elektrárnách, ocelářském, textilním a koželužském průmyslu.

MOŽNOSTI PROVEDENÍ

RSM Monoblokové provedení se standardním elektromotorem B5 a přírubová připojení UNI PN 16.
RSA Monoblokové provedení se standardním elektromotorem B5 a hygienické závitové připojení DIN 11851.

VLASTNOSTI & VÝHODY

  • Univerzálnost - 8 různých druhů ucpávek, průmyslové přírubové PN 16 nebo hygienické závitové připojení DIN 11851, takže tato čerpadla lze použít v mnoha různých odvětvích pro různé aplikace.
  • Vyšší odolnost proti abrazi - těleso čerpadla je navrženo k čerpání abrazivních kalů. Vnitřní konstrukce zabraňuje možnosti ucpání a je navržena s ohledem na abrazivní média.
  • Vortexové oběžné kolo s velkou průchodností - volný průchod až do 60 % průměru výtlaku čerpadla. Speciální zasunuté oběžné kolo zajišťuje průchodnost pevných částic a vláknitých materiálů až do 90 % průměru výtlaku. Dlouhé a vláknité pevné látky mohou projít čerpadlem bez ucpání. Jedná se např. o špony, trávu a části rostlin, textilní vlákna, sáčky, provazy, kosti a odpad z jatek, kožené části v koželužském průmyslu, rajčata se slupkou a stonkem, jablka a další ovoce, listovou zeleninu, slupky z cibule a brambor, peří, slámu, zbytky potravin, plastové lahve, skleněný odpad, kusy dřeva a třísky, odpadní vody atd..
  • Standardní elektromotor B5 - standardní motory používané v čerpadlech RS jsou typu B5-B3B5 nebo B3B14 v závislosti na velikosti. Jedná se o běžně dostupné motory. Hřídel čerpadla je upevněna na hřídeli motoru a lze ji v případě opotřebení vyměnit.
  • Široká škála použití - navrženo pro potravinářský průmysl, čistírny odpadních vod, cukrovarnický průmysl, regeneraci vody / rozpouštědel, elektrárny a ocelářský průmysl.