Tapflo
KE STAŽENÍ

Pneumatické míchadlo

 

Vlastnosti & výhody

Žádné míchadlo
Žádné rotující lopatky
Variabilní míchání
Vhodné pro všechny nádrže do objemu 1 000 litrů IBC
Odstraňuje problémy s konvenčním mícháním
Žádné pohyblivé části čerpadla nejsou přímo využity pro mísení
Žádné provzdušnění
Žádný smyk
Systém míchání v uzavřené nádobě
Plně ovladatelný pneumatický provoz a regulace
Snížené ohrožení životního prostředí
Není třeba čerpat do míchací nádoby

Pneumatické míchadlo bylo vyvinuto především pro nátěrový a polygrafický průmysl, kde se většina surovin v průběhu času v sudech nebo nádržích usazuje a před použitím je třeba je smíchat nebo rozmíchat. To obvykle znamená naklánění a protřepávání míchací nádoby nebo čerpání do míchací nádoby, což přidává čas, odpad, nepořádek a náklady.

Režim čerpání

Výtlačný ventil je otevřen a recirkulační ventil je částečně otevřen. Oba slouží k míchání i pro přenos produktu z pneumatického míchadla.

Režim míchání

Výtlačný ventil je uzavřen a recirkulační ventil je otevřen, aby mohl produkt cirkulovat v nádrži.