Tapflo
KE STAŽENÍ

Ochranné systémy

 

Ochranný systém „Guardian“ je zařízení na úsporu energie určené k ochraně vzduchomembránového čerpadla s dvěma membránami (AODD) před neefektivním způsobem provozu, který zbytečně používá energii a snižuje životnost jeho částí. Nabízí také další výhody plynoucí ze zajištění větší bezpečnosti pro způsoby použití s vysokým rizikem.
Ochranný systém „Guardian“ přímo monitoruje výtlačný tlak kapaliny vůči jeho nastavené hodnotě a v závislosti na konfiguraci zastaví čerpadlo, pokud se tlak média zvýší nad nastavenou hodnotu (uzavřený ventil) nebo klesne pod nastavenou hodnotu (chod nasucho).

Použití ochranných systémů „Guardian“

Zábranová ochrana

Zábranová čerpadla (TB) mají další sadu membrán používaných k zálohování primárních membrán. V případě poškození zůstává kapalina uvnitř čerpadla, místo aby unikala výstupem vzduchu. Ochranný systém „Guardian“ monitoruje tlak mezi primárními a sekundárními membránami a zastaví čerpadlo, pokud se tlak zvýší nad nastavenou hodnotu.

Zastavení při chodu nasucho

Ochranný systém „Guardian“ monitoruje výtlačný tlak kapaliny čerpadla a zastaví čerpadlo, pokud tlak klesne pod nastavenou hodnotu, což je způsobeno nedostatkem média na straně sání, když je do čerpadla nasáván vzduch.

Zastavení při přetížení

Ochranný systém „Guardian“ monitoruje výtlačný tlak kapaliny čerpadla a zastaví čerpadlo, pokud tlak stoupne nad nastavenou hodnotu, což je způsobeno uzavřeným ventilem nebo přetlakem ve výtlačném potrubí.

Opětovné spuštění při přetížení

Ochranný systém „Guardian“ monitoruje výtlačný tlak kapaliny čerpadla a zastaví čerpadlo, pokud tlak stoupne nad nastavenou hodnotu, což je způsobeno uzavřeným ventilem nebo přetlakem ve výtlačném potrubí. Když tlak klesne pod nastavenou hodnotu, čerpadlo se automaticky znovu spustí.