Tapflo
KE STAŽENÍ

Servis

Tapflo je nejlepším dodavatelem a výrobcem vzduchomembránových a odstředivých čerpadel a také poskytovatelem systémů a řešení. Aby bylo námi vyrobené a dodané zařízení tím správným a spolehlivých řešením, nestačí zboží pouze dodat na místo určení. Tapflo si uvědomuje důležitost dalších kroků, které musí následovat hned po dodávce a před samotným spuštěním agregátu.

Centrum je vybaveno novým diagnostickým zařízením pro měření vibrací a teploty točivých strojů – soustrojí čerpacích agregátů za provozu. Tímto přístrojem můžeme sledovat nejen bezporuchový provoz, ale také zjistit vážné problémy v rané fázi, což nám umožňuje navrhnout včasný servisní zásah, případně jiná řešení.

Abnormální vibrace jsou často první známkou potenciální poruchy stroje. Mezi příčiny, které mohou tyto vibrace způsobit, patří:

 • nevyváženost,
 • kavitace,
 • uvolnění částí,
 • narušení a opotřebení valivého ložiska,
 • přetížení,
 • zadírání,
 • celkové opotřebení a následné poškození agregátu.

003

Naše nabídka servisu je rozsáhlá a programy se tvoří individuálně podle konkrétních požadavků zákazníka. Pomůžeme Vám s uvedením čerpadla, nebo systému do provozu. Poskytneme také pomoc při optimalizaci procesu a zaškolíme Váš personál. S každým čerpadlem nabízíme záruční i pozáruční servis a preventivní kontroly, které minimalizují Vaše ztráty.

Obraťte se na nás!

Standardy a certifikáty

 • ISO 9001:2015 | Výrobní proces v závodech Tapflo je certifikován dle norem ISO 9001:2015.
 • CE | Všechna čerpadla jsou nositeli označení CE.
 • ATEX | Některá z čerpadel vyhovují požadavkům pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX.
 • EHEDG | Aseptická řada čerpadel Tapflo je certifikována dle EHEDG a vyhovuje i těm nepřísnějším hygienickým předpisům.
 • OEEZ | Uživatelé elektrických a elektronických zařízení (EEZ) s označením OEEZ podle Přílohy IV Směrnice o OEEZ nesmí likvidovat EEZ po ukončení životnosti jako netříděný komunální odpad, ale používat sběrný dvůr, který mají k dispozici pro vrácení, recyklaci a využití OEEZ, a tím minimalizovat případné účinky EEZ na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných látek. Označení OEEZ se vztahuje pouze na země Evropské unie (EU) a Norsko. Spotřebiče jsou označeny v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/ES. Obraťte se na místní agenturu pro zhodnocování odpadu a požádejte o informaci o sběrném místě ve Vaší oblasti.

serwis 1


Servisní centrum:

Tapflo s.r.o.
transparent care+420 730 157 720

e-mail: tapflo@tapflo.cz