SERVIS

Tapflo je nejlepším dodavatelem a výrobcem vzduchomembránových a odstředivých čerpadel a také poskytovatelem systémů a řešení. Aby bylo námi vyrobené a dodané zařízení tím správným a spolehlivých řešením, nestačí zboží pouze dodat na místo určení. Tapflo si uvědomuje důležitost dalších kroků, které musí následovat hned po dodávce a před samotným spuštěním agregátu.

Centrum je vybaveno novým diagnostickým zařízením pro měření vibrací a teploty točivých strojů – soustrojí čerpacích agregátů za provozu. Tímto přístrojem můžeme sledovat nejen bezporuchový provoz, ale také zjistit vážné problémy v rané fázi, což nám umožňuje navrhnout včasný servisní zásah, případně jiná řešení.

Abnormální vibrace jsou často první známkou potencionální poruchy stroje. Mezi příčiny, které mohou tyto vibrace způsobit, patří:

 • nevyváženost
 • kavitace
 • uvolnění částí
 • narušení a opotřebení valivého ložiska
 • přetížení
 • zadírání
 • celkové opotřebení a následné poškození agregátu.

 

Servisní centrum:

003

Jsou vybavená stroji pro montáž, obrábění a povrchové úpravy produktů. Naše nabídka servisu je rozsáhlá a programy se tvoří individuálně podle konkrétních požadavků zákazníka. Pomůžeme Vám s uvedením čerpadla, nebo systému do provozu. Poskytneme také pomoc při optimalizaci procesu a zaškolíme Váš personál. S každým čerpadlem nabízíme záruční i pozáruční servis a preventivní kontroly, které minimalizují Vaše ztráty.

Obraťte se na nás!

 

Standardy a Certifikáty

 • ISO 9001:2015 | Výrobní proces v závodech Tapflo je certifikován dle norem ISO 9001:2015.
 • CE | Všechny pumpy jsou nositeli CE-označení.
 • EC ATEX | Některá z čerpadel vyhovují požadavkům pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu EC ATEX.
 • EHEDG | Řada čerpadel pro aseptické aplikace vyhovuje i nepřísnějším hygienickým předpisům, dle EHEDG.
 • OEEZ | Uživatelé elektrických a elektronických zařízení (EEZ) s označením OEEZ podle přílohy IV Směrnice Evropského parlamentu a rady jako netříděný komunální odpad nesmí po skončení životnosti EEZ zlikvidovat, ale jeho součásti a konstrukční podskupiny shromáždit k návratu, recyklaci, opětovnému použití OEEZ a minimalizaci veškerých potencionálních účinků EEZ na životní prostředí a lidské zdraví nebezpečnými látkami. Označení OEEZ se vztahuje pouze na členské státy Evropské unie a Norsko. Spotřebiče jsou označeny v souladu s evropskou směrnicí 202/96/EC. Obraťte se na odbor životního prostředí vašeho místního úřadu pro určení sběrných míst ve vaší oblasti.
1

O společnosti Tapflo. Společnost Tapflo je evropský, nezávislý rodinný výrobce a celosvětový dodavatel vzduchomembránových čerpadel, odstředivých čerpadel a jiných průmyslových technologických zařízení. Společnost Tapflo je celosvětově zastoupena vlastními společnostmi ve 30 zemích a nezávislými distributory ve více, jak 45 zemích.

formularz-kontaktowy