Tapflo
KE STAŽENÍ

Rozdělení podle použití

 
Chlazení
Rozdelenie podľa využitia. Chladenie

Toto průmyslové odvětví nabylo na významu v důsledku globálního oteplování.

„Deskové & plášťové“ výměníky tepla jsou inovativním a kompaktním řešením v oblasti chlazení a přináší mnoho výhod v porovnání s tradičními typy výměníků. Důraz se klade na používaní přírodních chladiv, které v kombinaci s těmito výměníky tepla zajišťují nejlepší možné výsledky. Desky jsou plně svařené, což zajišťuje bezpečnost jednotky, eliminuje možnost úniku a prodlužuje životnost.

 • Hlavní výhody tohoto tepelného výměníku: plně svařené desky, bez těsnění, vhodné pro všechny chladiva, turbulentní proudění s menším poklesem tlaku, kontrola hladiny na straně chladiva, blízký teplotní přestup, nasycená pára na výstupu
 • Zaplavený výparník: vnitřní oddělovač kapek, nízký objem chladiva, kompaktní řešení, chladivo na straně pláště, kontrola úrovně, blízký teplotní přestup, nasycená pára na výstupu, tepelný výkon do 2 MW
 • Kondenzátor: velmi vysoká účinnost, malý pokles tlaku, blízký teplotní přestup, nízké zanášení, součinitel prostupu tepla (U) až 4500 W/(m2·K), přehřívání a kondenzace, kondenzace hlavně na straně pláště, tepelný výkon do 10 MW
 • Výparník s externím odlučovačem kapek: dobré řešení pro rozsáhlé systémy, průhledítka, málo výparníků na jeden separátor, nasycená pára na výstupu, malá vzdálenost mezi zásobníky, vypouštění oleje, tepelný výkon do 5 MW
 • Suchý expanzní výparník: blízký teplotní přestup, vícechodý tok, přehřátá pára na výstupu, žádná kontrola úrovně, snadno se izoluje, vyžaduje se malý prostor, tepelný výkon do 1,5 kW
 • Kaskáda: řešení pro dvě chladiva, vypařování na straně pláště, kondenzace na straně desek, pro všechny chladiva, kontrola úrovně, jednoduché čištění
 • Kompaktní: malé instalační rozměry, jednoduchá instalace, žádné připojení na plášť, vhodné pro instalaci v malých prostorech, zpravidla se používá pro rekuperaci
 • Rozsah použití: jednofázové, dvojfázové, částečné odpařování a kondenzace, odpařovaní (zaplavené a DX), kondenzace
Ropa & plyn
Rozdelenie podľa využitia. Olej & benzín

„Deskové & plášťové“ výměníky tepla jsou inovativním a kompaktním řešením v oblasti ropy a zemního plynu, které přináší mnoho výhod oproti existujícím typům výměníků tepla. Desky jsou plně svařené, což zajišťuje bezpečnost jednotky, eliminuje možnost úniku a prodlužuje životnost. Hlavní výhody tohoto tepelného výměníku jsou:

 • plně svařené desky, bez těsnění
 • turbulentní proudění s menším poklesem tlaku
 • vysoký koeficient přestupu tepla
 • blízky teplotní přestup
 • robustní a bezpečná konstrukce
 • jednotky vyrobené na míru s možností vícechodého toku
 • snadná údržba

V ropném a plynárenském průmyslu mohou naše „deskové & plášťové“ výměníky tepla najít uplatnění v následujících aplikacích:

 • destilace ropy
 • odsolování ropy
 • stlačování plynu
 • dehydratace plynu
 • odsíření plynu
 • předehřev napájecí vody
 • fluidní katalytické krakování
 • čištění odpadové vody
 • chlazení s uzavřenou smyčkou
 • ohřev akumulační nádrže
Dálkové vytápění & HVAC
Rozdelenie podľa využitia. Diaľkové kúrenie & HVAC

Výměníky tepla hrají důležitou úlohu v systémech vytápění, větrání a klimatizace (HVAC), čímž přispívají k efektivní regulaci klimatu a šetření energie. Stále více prostoru získávají i v oblasti dálkového vytápění.

Otevíratelná konstrukce „deskového & plášťového“ výměníku tepla je většinou dobrým řešením, jelikož je možné velmi jednoduše čistit jednu stranu výměníku tepla. Často se tento typ výměníku používá jako primární výměník tepla v systémech velkých kotelen, které slouží jako ochrana kotle před nečistotami v potrubí.

Kvůli vysokému průtoku mohou být v těchto případech „deskové & plášťové“ výměníky tepla vyrobeny se dvěma samostatnými deskovými bloky uvnitř jednoho pláště. Oba se dají nezávisle otevírat a čistit, což je obrovská výhoda při práci se špinavými tekutinami.

Chemický průmysl
Rozdelenie podľa využitia. Chemický priemysel

V chemickém průmyslu je potřeba ohřívat nebo chladit různé kapaliny v závislosti na procesu, ve kterém se kapalina používá. Aby se dosáhlo efektivní dodávky procesní kapaliny, je nutné mít v systému výměník tepla, který by udržoval tekutinu na požadované teplotě.

Tato důležitá zařízení umožňují přenos mezi kapalinami, což umožňuje regulaci teploty a úsporu energie. Ať už se jedná o destilaci, odpařování, chemické reakce nebo chladicí procesy, výměníky tepla nacházejí uplatnění v různých provozech průmyslu. Snížením spotřeby energie a zvýšením produktivity přispívají k nákladově efektivní chemické výrobě.

Naše „deskové & plášťové“ výměníky tepla jsou navrženy tak, aby odolaly náročným chemickým reakcím, což umožňuje bezpečné a efektivní dokončení nejkritičtějších a nejnáročnějších procesů. Jednou z velkých výhod, kromě výroby přesně podle požadavků zákazníka, je možnost volby různých materiálů, což je rozhodující zejména v chemickém průmyslu, kde se vyskytuje mnoho kyselých kapalin.

Kryogenní aplikace