Tapflo
KE STAŽENÍ

Případové studie

Čerpadlo spadající do kategorie objemových čerpadel pracuje na jednoduchém principu. Když se čerpadlo spustí, nejprve nasaje, zachytí a zadrží určité množství kapaliny. V další části čerpání tlačí čerpadlo kapalinu směrem k výstupu. To vytváří výtlak určitého objemu kapaliny, což vysvětluje název čerpadla.

Při konstantní rychlosti z čerpadla vystupuje stejné množství kapaliny, jaké do něj vstupuje. Z tohoto důvodu je objemové čerpadlo velmi přesné při dodávání určitého množství kapaliny.

RŮZNÉ TYPY OBJEMOVÝCH ČERPADEL

Existuje mnoho různých typů objemových čerpadel, které využívají různé pracovní principy. Základní princip, který spočívá ve vytlačení určitého objemu kapaliny, zůstává stejný, ale jak si můžete přečíst níže, tohoto výtlaku kapaliny lze dosáhnout několika různými způsoby.

ČERPADLO S KMITAVÝM POHYBEM

Nejjednodušší typ čerpadla dostupný na trhu. Tato čerpadla využívají k zajištění pohybu kapaliny kmitavého pohybu. Jedním z příkladů je pístové čerpadlo.

HADICOVÉ ČERPADLO

Také známé jako peristaltické čerpadlo má elektrický motor připojený k hřídeli vybavené kladkami nebo botkami. Když se čerpadlo spustí a otáčí, kladka/botka stlačuje hadici a vytváří podtlak, který nasává kapalinu. Kapalina je pak tlačena směrem k výstupu, když další kladka nebo botka stlačí hadici. Hadicové čerpadlo se často používá k čerpání viskózních a abrazivních kapalin, zatímco menší varianty jsou oblíbené pro účely dávkování a odběru vzorků.

Hose pump

ROTAČNÍ ČERPADLO

Tato čerpadla využívají rotační prvek (jako je ozubené kolo, loub nebo lopatka) k zachycení a pohybu kapaliny. Příklady tohoto typu čerpadla zahrnují loubové čerpadlo, které využívá dva vzájemně se prolínající louby. Loubové čerpadlo se běžně používá při výrobě potravin a také v aplikacích, kde je důležité šetrné zacházení s kapalinou.

VŘETENOVÉ A ŠROUBOVÉ ČERPADLO

Čerpadla, která využívají rotující šroubovitý prvek k zachycení a pohybu kapaliny. Příklady zahrnují vřetenové čerpadlodvoušroubové čerpadlo.

ČERPADLO S FLEXIBILNÍM ROTOREM

Čerpadlo s flexibilním rotorem funguje tak, že se deformuje flexibilní rotor uvnitř tělesa čerpadla, čímž se vytvoří podtlak pro nasání kapaliny a následně je vytvořen plynulý průtok na výstupu. Tento princip umožňuje šetrné čerpání se zachováním vynikajících sacích schopností.

MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO

Toto čerpadlo využívá jednu nebo více pružných membrán k zachycení a čerpání kapaliny. Membránové čerpadlo je univerzální čerpadlo, které je vhodné pro různé aplikace, včetně čerpání korozivních nebo abrazivních kapalin v chemickém průmyslu, stejně jako pro čerpání kapalin v prostředí s přísnými hygienickými požadavky ve farmaceutické a potravinářské výrobě.

working principle diaphragm pump

JAKÉ JSOU VÝHODY OBJEMOVÉHO ČERPADLA?

Pokud hledáte spolehlivé čerpadlo, existuje několik důvodů, proč si vybrat právě objemové čerpadlo. Tady nějaké jsou:

VHODNÉ K DÁVKOVÁNÍ

Jak již bylo zmíněno dříve, objemové čerpadlo má vysokou úroveň přesnosti, pokud jde o dodávání kapaliny při konstantním průtoku. Při dané rychlosti zůstává množství kapaliny v každém čerpacím cyklu stejné, což Vám umožňuje kalibrovat čerpadlo tak, aby vždy dodávalo správné množství kapaliny pro Vaši aplikaci.

ŠETRNÉ ČERPÁNÍ

Různé pracovní principy objemových čerpadel, která tak či onak vytlačují určité množství kapaliny před jejím pohybem vpřed, vytvářejí určité turbulence. Tím se snižuje riziko poškození kapaliny ve srovnání např. s odstředivým čerpadlem, kde jsou otáčky a turbulence obvykle mnohem vyšší.

UNIVERZÁLNÍ TYP ČERPADLA

Objemová čerpadla mohou čerpat širokou škálu kapalin, od vysoce viskózních kapalin obsahujících částice až po plyny s nízkou viskozitou, což z nich činí univerzální řešení pro většinu průmyslových aplikací.

SPRÁVNÉ ČERPADLO PRO VAŠE POTŘEBY

Objemové čerpadlo je vysoce účinné a spolehlivé řešení pro čerpání kapalin v mnoha průmyslových aplikacích. Široká škála variant čerpadel však může někdy vyvolávat pocit, že procházíte džunglí, než najdete to pravé řešení.

Neváhejte nás kontaktovat a my Vám pomůžeme najít tu nejbezpečnější a nejlepší variantu pro Vaše potřeby!