Tapflo
KE STAŽENÍ

Speciální verze


 

Topný plášť

Topný plášť se používá, když musí být během celého procesu udržována určitá vysoká nebo nízká teplota čerpaného produktu. V topném plášti nepřetržitě cirkuluje topné nebo chladicí médium. Plášť pokrývá všechny smáčené části čerpadla.

Dostupné pro velikosti: T80, T125, T225, T425

 

HEATING JACKET
 

Klapkové ventily pro velké pevné částice

Klapkové ventily jsou k dispozici pro sanitární čerpadla, jsou ideální pro použití tam, kde jsou přepravovány větší a jemné pevné částice. Jemný princip čerpání bude udržovat pevné částice bez jakéhokoli poškození.

Modely k dispozici s klapkovými ventily:

  • T80 (max. velikost pevných částic 18 mm)
  • T125 (max. velikost pevných částic 18 mm)
  • T225 (max. velikost pevných částic 44 mm)
  • T425 (max. velikost pevných částic 44 mm)
  • T825 (max. velikost pevných částic 100 mm)
FLAP VALVES FOR BIG SOLIDS
 

Magnetický zvedač koulí čerpadla

Magnetický zvedač čerpadlových koulí je zabudován do sanitárních verzi vzduchomembránových čerpadel. Jejich vyprázdnění je tímto umožněno, aniž by bylo nutné čerpadlo odpojit od zařízení. Jeho použití je vhodné tam, kde není možné zajistit vyprázdnění čerpadla jiným způsobem. Díky tomuto již není nutné vyprazdňovat čerpadlo jeho otočením dnem vzhůru.

MAGNETIC BALL LIFTERS
 

Potrubní připojení

Vzhledem k usnadnění připojení čerpadel k průmyslovým zařízením nabízí společnost Tapflo široký sortiment potrubních připojení také k sanitárním čerpadlům. Jsou vhodná pro čerpadla s rychloupínací objímkou, stejně tak jako pro DIN 11851 a také pro SMS 1145 připojení.

COUNTER-CONNECTIONS