Dávkovací čerpadla a mixéry

Pohyb membrány, nebo plunžru je zabezpečen excentrickým mechanismem. Zpětný pohyb membrány, nebo plunžru je zabezpečen pružinou. Čerpadla jsou vybavena šnekovou převodovkou a převodová skříň je mazaná olejem.
Všechna čerpadla mají standardně kuličkový zpětný ventil: jedna nebo dvě kuličky podle funkce čerpadla či materiálového provedení.
Na vyžádání jsou pro řady SR a PDP k dispozici různá provedení s několika hlavami. Každý čerpací prvek má nezávislé nastavení za chodu či v klidu.
Dávkovací čerpadla jsou k dispozici ve třech hlavních verzích. Plunžrová čerpadla s utěsněnými plunžry, plunžrovými / hydraulickými membránami. Na vyžádání jsou k dispozici vysokotlaká čerpadla.
Tato řada zahrnuje také různé způsoby pohánění, např. elektromotorem, nebo elektromagnetickým solenoidem.

 

Typická použití:

Chemický průmysl
Dávkování chemických roztoků, např. kyselin a zásad v různých koncentracích.

Čištění vody
Kontrola a regulace pH, dávkování flokulačních činidel a polymerů. Dávkování chloru do pitné vody.

Zpracovávání odpadních vod
Dávkování PIX, PAX, polymerů, flokulačních činidel v městských a průmyslových čistírnách odpadních vod.

Výroba potravin
Dávkování aromatických látek do potravinářských výrobků, diatomové zeminy v procesu filtrování piva.

Odvětví výroby buničiny a papíru
Dávkování peroxidu vodíku a dalších chemických roztoků při výrobě papíru.

Doseuro pumps

O společnosti Tapflo. Společnost Tapflo je evropský, nezávislý rodinný výrobce a celosvětový dodavatel vzduchomembránových čerpadel, odstředivých čerpadel a jiných průmyslových technologických zařízení. Společnost Tapflo je celosvětově zastoupena vlastními společnostmi ve 30 zemích a nezávislými distributory ve více, jak 45 zemích.

formularz-kontaktowy